با هوای فشرده ایمن


صفحه ما
مشتریان ما

نگهداری تخصصی و تایید عملکرد هودهای زیستی

نگهداری تخصصی

درنهایت، هودهای زیستی به یک نگهداری تخصصی نیاز دارند.  مراحل ذکرشده در پایین، مراحلی هستند که با توجه به دفترچه­ی راهنمای دستگاه، باید توسط فرد متخصص انجام شوند:

 1. تأیید عملکرد سالانه هـود ایمنی بایـد مـطابق با استاندارد NSF49 انجام شود.
 2. تعویض موتور، معمولاٌ این موتـور بـا سیستم القا و کنترل فرکانس کار می‌کند و زغال ندارد.
 3. قسمت­های تهویه را جایگزین ­نمایید.
 4. فیلتر را جایگزین‌کنید. زمان تعویض این فیلتر به میزان استفاده از هود ایمنی و سیستم تهویه آزمایشگاه بستگی دارد. اگر سیستم مناسب کنترل گـرد و خاک در آزمـایشگاه وجود داشته باشد، فیلتر چند سال کارمی‌کند.
 5. سیستم کنترل الکتریکی را تعمیرکنید، آلارم کنترل جریان هوا، وضعیت پنجره و سرعت را کنترل‌کنید.
 6. شیرهای تنظیم­کننده جریان هوا را تمیز و تعمیر نمایید.

تایید عملکرد هودهای زیستی

تأیید عملکرد هودهای زیستی براساس استاندارد NSF49 است که شامل تمام هودهای کلاس II می­شـود. این مراحل شامل مواد، ساختار و آزمایش­هایی است که عملکرد ایمن و مناسب هود را تضمین می­کنند.

مراحل زیر شامل آزمایش­های اشاره­ شده در استانداردها است.

تأیید عملکرد شامل آزمایش­های زیر است:

 1. آزمایش جریان هوای منظم و یکپارچه: این آزمایش در قسمت خارجی سطح انجام می­شود. از محکم بودن اتصال­ها، لحیم‌کاری­ها و احتمال نشت مطمئن شوید.
 2. آزمایش نشت فیلتر: بی­نقص بودن فیلترهـا، مـحل و قاب آن را تعیین می­کند.
 3. آزمایش افزایش دما: زمانی که هواکش و لامپ­های داخل هود ایمنی روشن است، حداکثر افزایش دما را در آن تعیین می­کند.
 4. آزمایش صدای اضافی در هود: سطح صدا در هود را تعیین می­کند.
 5. آزمایش شـدت نـور هـود: شـدت نـور را در سطح کار هود تعیین می­کند.
 6. آزمایش ارتعـاش: مقـدار ارتـعاش را داخـل هـود روشن تعیین می­کند.
 7. آزمایش حفاظت پرسنل، نمونه­ها و آلودگی آن­ها: این آزمایش تعیین می­کند آیا ذرات معلق ریز در کابینت باقی می­مانند، آیا آلودگی خارجی به سطح کار می­رسد، و آیا ذرات ریز داخل کابینت کاهش می­یابند.
 8. آزمایش پایداری: این آزمایش پایداری هود در برابر لرزش، جابه­جایی درنتیجه نیروی وارد شده، شکستگی درنتیجه وزن مواد، و همچنین مقاومت و لرزش سطح کار درنتیجـه وزن زیاد را نشان می­دهد.
 9. آزمایش سرعت جریان هـوای مستقیم: سـرعت جریان هوای مستقیم واردشده به سطح کار هود را تنظیم می‌کند.
 10. آزمایش سرعت هوای وارد شده: سرعت هوای واردشده به هود و حجم هوای خارج شده ازطریق پنجره جلو را تعیین می‌کند.
 11. آزمایش دود: ایـن آزمایش تعیین می­کنـد کـه آیا جریـان هوای ورودی به داخل کابینت تمـام فـضا را دربر می­گیرد و آیا هوایی که مستقیما به سمت پایین هود حرکت میکند دوباره به داخل برمی­گردد.
 12. آزمایش رهاسازی فاضلاب: گنجایش کانال­های فاضلاب زیر سینک و تخلیه ضایعات را نشان می­دهد.
 13. .آزمایش کارکرد موتور تهویه: مقدار فشار ثـابت لازم را به سیستم آزمایش می­کند.
 14. آزمایش سیستم الکتریکی: احتمال خـطرات الکتـریکی را نشان می­دهد و مواردی مانند عبور کم جریان برق به داخل هود، قطبیت، صحیح بودن عملکرد سیستم حفاظتی و مقاومت آن را کنترل می‌کند.

منبع : کتاب راهنمای نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی/مترجمان : مهری علی اصغر پور و مهناز صارمی

دیدگاه ها بسته است