با هوای فشرده ایمن


صفحه ما
مشتریان ما

تماس با ما

نشانی: ایران، تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، میدان کتاب، خیابان کوهستان، کوچه میثاق، پلاک۶، واحد۱

کد پستی: ۱۹۸۱۶۵۴۸۴۳

تلفن های بخش های مختلف فروش:

 1. پکیج های کامل کمپرسور اسکرو و پیستونی: ۲۲۳۸۶۲۱۳ -۲۱ -۹۸+
 2. میکروفیلتر، تله آبگیر، المنت فیلتر، فیلتر روغن و سپراتورها: ۲۲۳۸۶۲۰۷ -۲۱ -۹۸+
 3. فیلترهای کیسه ای، هپا و اولپا: (مهندس مهدی صفار) ۲۲۰۸۷۳۹۱ -۲۱ -۹۸+ ، ۲۹۳۹۸۳۰ -۹۱۲-۹۸+
 4. خشکن های تبریدی: ۲۲۳۸۶۲۰۴ -۲۱ -۹۸+
 5. مخازن هوای فشرده و درایرهای جذبی: ۲۲۳۸۶۲۰۷ -۲۱ -۹۸+
 6. بلوک کمپرسور، ارند، شیرهای کنترل، روغن کمپرسور و مواد جاذب شیمیایی: ۲۲۳۸۶۲۱۳ -۲۱ -۹۸+
دورنگار: ۲۲۳۶۰۷۵۵ -۲۱ -۹۸+
رایانامه (پست الکترونیک):
 1. بخش عمومی: Info@imenco.ir
 2. بخش فروش و بازاریابی: Sales.dept@imenco.ir
 3. بخش فنی: Technical.dept@imenco.ir
 4. بخش امور مالی: Finance.dept@imenco.ir
 5. بخش خدمات: Service.dept@imenco.ir

دیدگاه ها بسته است