با هوای فشرده ایمن


صفحه ما
مشتریان ما

تماس با ما

نشانی: ایران، تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، میدان کتاب، خیابان کوهستان، کوچه میثاق، پلاک۶، واحد۱

کد پستی: ۱۹۸۱۶۵۴۸۴۳

تلفن های تماس:
۰۲۱-۲۲۳۸۶۲۰۴
۰۲۱-۲۲۳۸۶۲۱۳

 1. مدیریت: داخلی (۱)
 2. بخش فنی: داخلی (۲)
 3. بخش فروش: داخلی (۳)
 4. بخش مالی و اداری: داخلی (۴)
 5. ارسال فکس: داخلی (۵)
رایانامه (پست الکترونیک):
  1. بخش عمومی: Info@imenco.ir
  1. بخش فروش و بازاریابی: Sales.dept@imenco.ir
  1. بخش فنی: Technical.dept@imenco.ir
  1. بخش امور مالی: Finance.dept@imenco.ir
 1. بخش خدمات: Service.dept@imenco.ir

دیدگاه ها بسته است