با هوای فشرده ایمن


صفحه ما
مشتریان ما

سپراتور روغن/هوا

SPIN - ON TYPE AIR / OIL SEPARATORS
سپراتور کارتریجی/روی مخزنی

سپراتورهای کارتریجی یا روی مخزنی کوچک و کارا بوده و مزیت اصلی آن ها این است که با اضافه کردن واحدهای جدا در خط ارتباط میتوان ظرفیت را افزایش داد. این سپراتورها به راحتی قابل تعویض بوده و نیازی به پوسته یا هوزینگ خاصی ندارند. جریان از داخل به خارج و هم بلعکس در آن ها وجود دارد.

در حالت نرمال کاری با ۱ تا ۳ میلی گرم بر متر مکعب ذرات روغن، افت فشار در حدود ۰٫۲۵ بار میباشد. همچنین نرخ جریان در دامنه ۰٫۶ تا ۶ متر مکعب بر دقیقه تحت فشار ۷ بار کاری میباشد.

SPIN – ON TYPE AIR / OIL
SEPARATORS

قوطی سپراتور میتواند تا ۲۰ بار فشار را تحمل کند. دو سیستم برای تخلیه روغن جدا شده وجود دارد. روغن جمع آوری شده از طریق لوله جدا شده و دوباره وارد سیکل کاری میگردد. هوای تخلیه کننده باید خشک و عاری از هرگونه روغن باشد. سپراتور های SAFE با عملکرد و کارایی بالا و تخت کنترل کیفیت سختگیرانه ساخته میشوند.

جدول مشخصات و ابعاد

دیدگاه ها بسته است