با هوای فشرده ایمن


صفحه ما
مشتریان ما

کمپرسور هوای فشرده

شرکت تولیدی صنایع هوای فشرده ایمن ارائه دهنده طیف گسترده ای از انواع کمپرسورهای هوای فشرده میباشد:

کمپرسور اسکرو (مشاهده بیشتر)

IMEN_Screw_Compressor

IMEN Screw Compressor

کمپرسور پیستونی (مشاهده بیشتر)

کمپرسورهای پیستونی PC

IMEN Piston Compressor

کمپرسور فشار قوی (مشاهده بیشتر)

کمپرسور فشار قوی

High Pressure Compressor

دیدگاه ها بسته است