با هوای فشرده ایمن


صفحه ما
مشتریان ما

کمپرسور پیستونی

کمپرسورهای پیستونی PC
کمپرسورهای پیستونی

کمپرسور پیستونی تولیدی صنایع هوای فشرده ایمن، بهترین انتخاب برای همه انواع صنایع با کاربردهای مختلف هستند.

– موارد استفاده: در صنایع کوچک کارگاهی، تعمیرگاه های اتومبیل، محرک ابزارآلات و چک های پنوماتیک، رنگ کاری، تمیزکاری و … .

– واحد هواساز: ساخت کمپانی های ABAC ، CHINOOK و Nuair ایتالیا و مخازن ساخت شرکت هوای فشرده ایمن تحت استانداردهای بین المللی.

– سایر قطعات: شیر یک طرفه، سوپاپ اطمینان، پرشر سوئیچ و مانومتر ساخت اروپای غربی.

Reciprocating compressor
Reciprocating/Piston compressor
IMEN_Reciprocating compressor_specification
IMEN Reciprocating/Piston Compressor: Specification

دیدگاه ها بسته است