با هوای فشرده ایمن


صفحه ما
مشتریان ما

خشک کن جذبی

IMEN_Adsorption_Dryer
IMEN Adsorption Dryer

خشک کن (درایر) های جذبی تولیدی صنایع هوای فشرده ایمن، بهترین انتخاب برای همه انواع صنایع با کاربردهای مختلف هستند.

هوای فشرده تولید شده توسط کمپرسور هوای فشرده مقدار قابل توجهی آب و روغن و نا خالص های دیگر به همراه دارد. در صورت ورود بخار آب به خطوط هوای فشرده، بخار متراکم شده و موجب اکسیداسیون، خوردگی و تخریب تجهیزات خط تولید می گردد.

حداکثر نقطه تراکنم بخار آب در هر گازی به دما و فشار آن بستگی دارد. زمانی که تراکم آب به دما و فشار کاری مشخص برسد، آن دما نشان دهنده نقطه شبنم می باشد. یعنی اگر برودت هوا به زیر نقطه شبنم برسد، بخار آب موجود در هوا خود را به صورت بخار آب نمایان می سازد که موجب بروز مشکل در خط تولید میگردد. نقطه شبنم درایرهای دیسکانت ۲۰- تا ۷۰- درجه سانتی گراد می باشد.

هوا ابتدا وارد یک برج شده، خشک می شود. برای مدت زمانی معینی انتقال آب به سمت مواد دسیکانت صورت گرفته تا فشار آب موجود در هوا با فشار روی سطح مواد یکسان شود در این هنگام سیستم کنترل مسیر هوا را به طرف برج دوم عملیات رطوبت گیری را ادامه می دهد، مواد دسیکانت موجود در برج اول فرصت می یابند تا احیا شوند. در این فرآیند سیستم هوشمند PLC مدیریت شیرهای برقی و تایمرها رابر عهده دارد.

ویژگی های  درایر جذبی:

  1. عملکرد اتوماتیک می باشد و نیاز به فونداسیون خاصی ندارد.
  2. داخل برج ها رنگ اپوکسی و خارج آن رنگ صنعتی می باشد.
  3. به کار گیری حداقل توان برق مصرفی جهت عمل کنترل کننده ها و شیرهای برقی که از چند وات تجاوز نمی کند.
  4. عدم نیاز به تعویض قطعات در فواصل زمانی معین و کاهش هزینه های سرویس و نگهداری.
  5. امکان نصب دستگاه فقط با وصل کابل و لوله های ورودی و خروجی هوا.
جدول مشخصات خشک کن جذبی

دیدگاه ها بسته است