با هوای فشرده ایمن


صفحه ما
مشتریان ما

میکرو فیلتر هوای فشرده

 

میکرو فیلتر هوای فشرده ایمن، بهترین انتخاب برای انواع صنایع با کاربردهای مختلف هستند.

 

سیستم تولید کننده هوای فشرده از هوای محیط استفاده می کند. در هوای محیط مقدار زیادی ذرات بخار آب و گرد و غبار وجود دارد، علاوه بر این سیستم نیز ذرات ناشی از زنگ زدگی و خوردگی و همچنین بخار روغن را  به آن می افزاید.

 

ناخالصی های نام برده به ماشین های پنوماتیکی، شیرهای بادی ابزار دقیق و سیستم لوله کشی کارخانه صدمه می زدند. سیستم فیلتراسیون به کمک میکروفیلترهای هوای فشرده مانع از ورود این ناخالصی به سیستم مصرف کننده هوا میگردد.

SAFE Microfilter High Pressure Series
SAFE Microfilter High Pressure Series

دیدگاه ها بسته است