با هوای فشرده ایمن


صفحه ما
مشتریان ما

المنت فیلتر هوای فشرده

المنت (Element) یا کارتیج های فیلتر هوای فشرده SAFE در شرایط محیطی کاملا کنترل شده و بر اساس برنامه تقاضای زمان بندی شده تولید می­گردند. فرایندهای تهیه فیلتر بر طبق استاندارد صنایع فرانسه انجام می گیرد و دارای گواهی نامه BS EN ISO 9001:9004 میباشد.

بهینه سازی انرژی

این فیلترها دارای کمترین هزینه عملیاتی بوده که این خاصیت به علت پایین نگه داشتن افت فشار می باشد و نسبت به فیلترهای معمول، %۵۰ بیشتر در انرژی صرفه جویی می کند.

المنت های یکپارچه SAFE

فیلترهای هوای فشرده یکپارچه معمول، آب و روغن غوطه ور در هوا را جدا ساخته و به صورت رطوبت گیر عمل می نماید و محیط را عاری از ذرات می سازند اما در این بین، مدت زمان استفاده از آنها بلند مدت نبوده و فقط در یک دوره کوتاه مدت قابل استفاده می باشند. المنت های SAFE با افزایش فشار وارده، هوای غوطه ور را تبدیل به مایع نموده و مواد زائد را در محوطه فیلتر جدا می نمایند. این امر سبب می گردد تا میزان انرژی مصرفی کاهش یابد.

بر خلاف فیلترهای معمولی، فیلترهای SAFE نه تنها رطوبت را جذب می نمایند بلکه اطمینان حاصل می نمایند که تمامی آلودگی ها زدوده شده باشند. ذرات ریز جامد جدا شده و در محوطه با فیلتر نگهداری می شوند، در نهایت افزایش فشار دیفرانسیل وارده بر فیلتر سبب می گردد تا جایگزینی این المنت مقرون به صرفه گردد.

المنت فیلتر هوا – المنت فیلتر

المنت جاذب بخار روغن (Carbon Activated)

در حالی که فیلترهای مکانیکی قادر به جذب فوق العاده مایع و ذرات جامد می باشند، اما قابلیت جذب زایئات گازی شکل همچون بخار روغن معلق در هوا را ندارند. برای انجام چنین کاری باید تکنیک خاصی برای جذب این معلقات روغن به کار بسته شود. کربن فعال شده برای جذب ملکول های بخار روغن قابلیت ویژه ای داشته که در این المنت به کار رفته است.

حمایت از تجهیزات پایین دست و فرایندهای ابتدایی

موفقیت در این کار زمانی محقق می گردد که مطمئن باشیم، المنت های مورد نظر سالانه یعنی زمانیکه رنگ طبیعی المنت ها تغییر می نمایند، تعویض می گردند. نتایج عدم تعویض به موقع المنت ها می تواند باعث کاهش عملکرد تولید، افزایش هزینه در تولید هوای با کیفیت گردد. SAFE  به صورت فراگیر تولید المنت هایی که طول مدت عمر مفید آنها یکسال یا کمتر می باشد جمع نموده است.

جایگزینی فیلتر المنت ها ی قدیمی با SAFE  فواید زیر را به همراه خواهد داشت:

– کیفیت بالاتر هوای فشرده به صورت مداوم

– حمایت از فرایندها و تجهیزات پائین دستی

– هزینه اندک

– ۱۲ ماه گارانتی کارکرد

– آسودگی خاطر شما

المنت های جایگزین برای همه برندها

برند SAFE المنت های جایگزین برای تمامی برندهای معتبر را طراحی و تولید می کند که از جمله این برندها عبارتند از:

Atlas Copco، Aidicomp، ALMiG، Chinook-Shamal، Domnick Hunter، Friulair، Hiross، Mikropor، Ultrafilter، Walker، Zander، Air Filter Engineering، MTA، Donaldson-Ultrafilter، OMEGA، FSN

دیدگاه ها بسته است