با هوای فشرده ایمن


صفحه ما
مشتریان ما

Adicomp

در این تصویر میکروفیلترهای برند adicomp قابل رویت است. در هر کدام از این میکروفیلترها حداقل یک عدد المنت فیلتر یا کارتیج قرار میگیرد که قطعه ای مصرفی بوده و باید به طور دوره ای تعویض گردد تا موجب خسارت به سیسم هوای فشرده نشود.

المنت فیلترهای
adicomp در سه گرید یا مش S ، M و A در ابعاد و سایزهای مختلف (جدول زیر) تولید میشوند.

Capacity – m3/minElement Filter Model
M – S – A
Microfilter Model
1.006050AFN005
1.307050AFN007
2.014050AFN010
3.312075AFN018
5.622075AFN030
8.532075AFN047
13.050075AFN070
16.751090AFN094
25.076090AFN150
28.076090AFN175
36.051140AFN200
46.075140AFN240

دیدگاه ها بسته است