با هوای فشرده ایمن


صفحه ما
مشتریان ما

Air Filter Engineering

در این تصویر میکروفیلترهای برند Air Filter Engineering (ایرفیلتر اینجینیرینگ) قابل رویت است. در هر کدام از این میکروفیلترها حداقل یک عدد المنت فیلتر یا کارتیج قرار میگیرد که قطعه ای مصرفی بوده و باید به طور دوره ای تعویض گردد تا موجب خسارت به سیسم هوای فشرده نشود.

المنت فیلترهای Air Filter Engineering در سه گرید یا مش H ، U و C در ابعاد و سایزهای مختلف (جدول زیر) تولید میشوند.

Capacity – m3/minElement Model
U – H – C
Microfilter Model
0.66EA10G10
0.96EA15G15
1.32EA20G20
1.98EA30G30
3.30EA55G55
5.70EA95G95
9.00EA150G150
13.32EA220G220
17.46EA290GE290
26.16EA430GE430
37.50EA625GE625
46.62EA755GE775

دیدگاه ها بسته است