با هوای فشرده ایمن


صفحه ما
مشتریان ما

Atlas Copco


میکروفیلترهای Atlas Copco

در این تصویر میکروفیلترهای برند Atlas Copco (اطلس کوپکو) قابل رویت است. در هر کدام از این میکروفیلترها حداقل یک عدد المنت فیلتر یا کارتیج قرار میگیرد که قطعه ای مصرفی بوده و باید به طور دوره ای تعویض گردد تا موجب خسارت به سیسم هوای فشرده نشود.

المنت فیلتر Atlas Copco

المنت فیلترهای اطلس کوپکو در سه گرید یا مش DD، PD و QD در ابعاد و سایزهای مختلف (جدول زیر) تولید میشوند.

Capacity – m3/minFilter Element Model
DD – PD – QD
Microfilter Model
0.5499
1.021717
1.923232
2.644444
3.606060
7.20120120
9.00150150
10.50175175
15.60260/325260/325
16.80280/325280/325
23.40390/480390/480
31.20520/650520/650

دیدگاه ها بسته است