با هوای فشرده ایمن


صفحه ما
مشتریان ما

Friulair

میکروفیلتر هوا Friulair (فریول ایر)

در این تصویر میکروفیلترهای برند Friulair (فریول ایر) قابل رویت است. در هر کدام از این میکروفیلترها حداقل یک عدد المنت فیلتر یا کارتیج قرار میگیرد که قطعه ای مصرفی بوده و باید به طور دوره ای تعویض گردد تا موجب خسارت به سیسم هوای فشرده نشود.

المنت فیلترهای Friulair در سه گرید یا مش S، X و Z در ابعاد و سایزهای مختلف (جدول زیر) تولید میشوند.

Capacity – m3/minElement Filter Model
S – X – Z
Microfilter Model
0.85T008FT008
1.20T012FT012
1.85T018FT018
3.30T030FT030
5.50T055FT055
8.10T080FT080
12.5T120FT120
16.80T160FT160
26.00T250FT250
42.00T400FT400

دیدگاه ها بسته است