با هوای فشرده ایمن


صفحه ما
مشتریان ما

Parker – HIROSS

در این تصویر میکروفیلترهای برند Parker-HIROSS (پارکر-هیروس) قابل رویت است. در هر کدام از این میکروفیلترها حداقل یک عدد المنت فیلتر یا کارتیج قرار میگیرد که قطعه ای مصرفی بوده و باید به طور دوره ای تعویض گردد تا موجب خسارت به سیسم هوای فشرده نشود.

المنت فیلترهای هیروس در سه گرید یا مش P، S و C در ابعاد و سایزهای مختلف (جدول زیر) تولید میشوند.

Capacity – m3/minElement Filter ModelMicrofilter Model
0.53005005
1.00002 / 004 / 006 / 010 002 / 004 / 006 / 010
1.80 007 / 009 / 016 / 017 007 / 009 / 016 / 017
2.20014 /015 / 018 / 020 / 022 014 /015 / 018 / 020 / 022
3.00 024 / 030 024 / 030
4.50 035 / 045 035 / 045
7.20 060 /062 / 072 060 /062 / 072
13.50 090 / 110 / 122 / 135 090 / 110 / 122 / 135
17.50 175 175
18.00 150 / 180 150 / 180
20.00 120 / 151 / 205 120 / 151 / 205
25.00250250
26.00260260
28.00280280
30.00300300
37.00370370

دیدگاه ها بسته است