با هوای فشرده ایمن


صفحه ما
مشتریان ما

Mikropor

در این تصویر میکروفیلترهای برند Mikropor قابل رویت است. در هر کدام از این میکروفیلترها حداقل یک عدد المنت فیلتر یا کارتیج قرار میگیرد که قطعه ای مصرفی بوده و باید به طور دوره ای تعویض گردد تا موجب خسارت به سیسم هوای فشرده نشود.

المنت فیلترهای
Mikropor در سه گرید یا مش Y ، X و A در ابعاد و سایزهای مختلف (جدول زیر) تولید میشوند.

Capacity – m3/minElement Filter Model
X – Y – A
Microfilter Model
0.34M20G20
0.67M40G40
0.42M25G25
0.84M50G50
1.67M100G100
2.50M150G150
3.34M200G200
4.17M250G250
5.00M300G300
8.34M500G500
10.00M600G600
14.18M851G851
20.17M1210G1210
25.34M1520G1520
30.34M1820G1820
37.00M2220G2220
43.67M2620G2620

دیدگاه ها بسته است