با هوای فشرده ایمن


صفحه ما
مشتریان ما

MTA

در این تصویر میکروفیلترهای برند MTA قابل رویت است. در هر کدام از این میکروفیلترها حداقل یک عدد المنت فیلتر یا کارتیج قرار میگیرد که قطعه ای مصرفی بوده و باید به طور دوره ای تعویض گردد تا موجب خسارت به سیسم هوای فشرده نشود.

المنت فیلترهای MTA در سه گرید یا مش S ، M و A در ابعاد و سایزهای مختلف (جدول زیر) تولید میشوند.

Capacity – m3/minElement Model
M – S – A
Microfilter Model
0.931 / 06050HEF 005
1.221 / 07050HEF 007
1.871 / 14050HEF 010
3.061 / 12075HEF 018
5.181 / 22075HEF 030
7.901 / 32075HEF 047
12.091 / 50075HEF 070
15.491 / 51090HEF 094
23.251 / 76090HEF 150
42.791 / 75140HEF 240
46.502 / 76090B 360
69.743 / 76090B 450
92.994 / 76090B 600
139.496 / 76090B 900

دیدگاه ها بسته است