با هوای فشرده ایمن


صفحه ما
مشتریان ما

Parker – Domnick Hunter

میکروفیلتر Domnick-Hunter

در این تصویر میکروفیلترهای برند Parker-Domnick Hunter (پارکر-دمینیک هانتر) قابل رویت است. در هر کدام از این میکروفیلترها حداقل یک عدد المنت فیلتر یا کارتیج قرار میگیرد که قطعه ای مصرفی بوده و باید به طور دوره ای تعویض گردد تا موجب خسارت به سیسم هوای فشرده نشود.

المنت فیلتر Domnick-Hunter

المنت فیلترهای دمینیک هانتر در سه گرید یا مش AA، AO و ACS در ابعاد و سایزهای مختلف (جدول زیر) تولید میشوند.

Capacity – m3/minElement Filter Model
AO-AA-ACS
Microfilter Model
0.53K00090009G
1.00K00170017G
2.00K00300030G
3.60K00580058G
7.20K0080/K01450080G/0145G
12.00K02200220G
19.00K03300330G
25.80K04300430G
37.20K06200620G

در این تصویر میکروفیلترهای برند Parker-Domnick Hunter (پارکر-دمینیک هانتر) سری OIL-X EVOLUTION قابل رویت است. در هر کدام از این میکروفیلترها حداقل یک عدد المنت فیلتر یا کارتیج قرار میگیرد که قطعه ای مصرفی بوده و باید به طور دوره ای تعویض گردد تا موجب خسارت به سیسم هوای فشرده نشود.

المنت فیلتر سری OIL-X EVOLUTION ساخت Parker-Domnick Hunter

المنت فیلترهای دمینیک هانتر در سه گرید یا مش AA، AO و ACS در ابعاد و سایزهای مختلف (جدول زیر) تولید میشوند.

Capacity-m3/minElement Filter Model
AO-AA-ACS
Microfilter Model
0.60010010
1.20015015
1.80020020
3.60025025
6.60030030
9.60035035
13.20040040
19.80045045
25.90050050
37.30055055

دیدگاه ها بسته است