با هوای فشرده ایمن


صفحه ما
مشتریان ما

Parker – ZANDER

میکروفیلتر ZANDER (زندر)

در این تصویر میکروفیلترهای برند Parker – ZANDER (زندر) قابل رویت است. در هر کدام از این میکروفیلترها حداقل یک عدد المنت فیلتر یا کارتیج قرار میگیرد که قطعه ای مصرفی بوده و باید به طور دوره ای تعویض گردد تا موجب خسارت به سیسم هوای فشرده نشود.

المنت فیلتر ZANDER (زندر)

المنت فیلترهای ZANDER در سه گرید یا مش ZP، XP و A در ابعاد و سایزهای مختلف (جدول زیر) تولید میشوند.

Capacity – m3/minElement Filter Model
ZP – XP – A
Microfilter Model
0.501030G 2
0.841050G 3
1.171070G 5
1.671140G 7
3.002010G 9
5.002020G 11
7.842030G 12
11.672050G 13
15.673050G 14
24.173075G 17
32.345060G 18
40.005075G 19

دیدگاه ها بسته است