با هوای فشرده ایمن


صفحه ما
مشتریان ما

Ultrafilter – Donaldson

میکروفیلتر Ultrafilter (اولترافیلتر)

در این تصویر میکروفیلترهای برند Ultrafilter (اولترافیلتر) قابل رویت است. در هر کدام از این میکروفیلترها حداقل یک عدد المنت فیلتر یا کارتیج قرار میگیرد که قطعه ای مصرفی بوده و باید به طور دوره ای تعویض گردد تا موجب خسارت به سیسم هوای فشرده نشود.

المنت فیلتر Ultrafilter - اولترافیلتر

المنت فیلترهای
Ultrafilter در سه گرید یا مش FF، MF و AK در ابعاد و سایزهای مختلف (جدول زیر) تولید میشوند.

Capacity – m3/min Element Filter Model
FF – MF – AK
Microfilter Model
0.34 02/05 0002
0.67 03/05 0004
1.00 03/10 0006
1.50 04/10 0009
2.00 04/20 0012
3.00 05/20 0018
4.50 05/25 0027
6.00 07/25 0036
8.00 07/30 0048
12.00 10/30 0072
18.00 15/30 0108
24.00 20/30 0144
32.00 30/30 0192
48.00 30/50 0288
72.0020/300432
96.0030/30 0576
128.030/30 0768
192.030/301152
256.030/301536
320.030/301920
384.030/302304
512.030/303072
640.030/303840

دیدگاه ها بسته است