با هوای فشرده ایمن


صفحه ما
مشتریان ما

WALKER Filtration

در این تصویر میکروفیلترهای برند WALKER Filteration (واکر) قابل رویت است. در هر کدام از این میکروفیلترها حداقل یک عدد المنت فیلتر یا کارتیج قرار میگیرد که قطعه ای مصرفی بوده و باید به طور دوره ای تعویض گردد تا موجب خسارت به سیسم هوای فشرده نشود.

المنت فیلترهای WALKER در سه گرید یا مش RX1، RXA و RAC در ابعاد و سایزهای مختلف (جدول زیر) تولید میشوند.

Capacity – m3/minElement Filter Model
RX1-RXA-RAC
Microfilter Model
0.59E361A20
0.94E371A30
1.87E511A55
3.60E711A76
4.17E811A105
5.00E731A106
9.00E821A126
12.09E831A153
13.34E831A203
19.17E851A205
27.00E1251A250
27.00E1251A305
36.84E1261A306
43.34E1261A308

دیدگاه ها بسته است