با هوای فشرده ایمن


صفحه ما
مشتریان ما

Clever Series

SAFE Water Separator; Clever Series
تخلیه شناوری داخلی (Internal Float Drain)

تله آبگیر یا واترسپراتورهای SAFE سری Clever برای حذف ذرات آب مایع شکل از هوای فشرده و سایر گازها استفاده میشود. این تله آبگیرها در سایزهای اتصال ۰٫۲۵ الی ۳ اینچ و تا ظرفیت عبور ۲۲۰۰ مترمکعب بر ساعت گاز سیال در دسترس هستند.

از آنجایی که تله آبگیرها نمیتوانند به صورت %۱۰۰، ذرات روغن و آب را سیستم هوای فشرده جداسازی کنند، حتما استفاده از میکروفیلترهای اولیه و ثانویه و در کاربدهای خاص فیاترهای کربن اکتیو ضروری است.
همه تله آبگیرها مجهز به تخلیه شناوری اتوماتیک بوده و از بدنه آنها از داخل و بیرون از رنگ پودری الکترواستاتیک پوشیده شده است.

برای محاسبه حداکثر نرخ جریان هوا، مدل مربوط به واترسپراتور را در فاکتور اصلاحی (جدول (۱)) با در نظر گرفتن فشار کاری ضرب کنید.

جدول (۱)

دیدگاه ها بسته است